There is no content to display.

“Onaangepast gedrag wijzen we af, jou als persoon echter nooit.”

WERKWIJZEN

Een andere aanpak, voor betere resultaten

Rotterdam dagbesteding binnen (0)

Jeugdwerk Nederland is niet alleen maar een nieuwe organisatie in de jeugdhulpverlening. Het is vooral een nieuwe visie. De jeugdhulpverlening in Nederland is in onze ogen overgeorganiseerd. Verkokering en hokjesgeest hebben geleid tot werkprocessen die niet langer meer het belang van jongeren vooropstellen. De jeugdhulpverlening in Nederland is verworden tot een sector van lange wachtlijsten, het niet willen dragen van verantwoordelijkheid, verkeerde plaatsingen van jongeren, misbruik en andere excessen. Daardoor is het rendement van de georganiseerde jeugdhulpverlening in veel gevallen onvoldoende. En raken de jongeren om wie het gaat, verder van huis.

Jeugdwerk Nederland werkt volgens een onconventionele werkmethodiek. Het is een methodiek die kennis, ervaring en methodieken uit andere behandelmethoden bundelt met de kennis van de initiatiefnemers. Het is juist die combinatie van diverse elementen en disciplines die de aanpak van Jeugdwerk Nederland succesvol maakt. Want de problematiek waar jongeren mee kampen is vaak zó divers, dat er deskundigen met uiteenlopende expertises betrokken zijn bij een behandeling.

Unieke methodiek

Rotterdam Hillelaan binnen (0)De methodiek van Jeugdwerk Nederland is verder uitgewerkt en verfijnd. De aanpak van Jeugdwerk Nederland is daardoor uniek: nergens in Nederland wordt volgens deze methodiek gewerkt. Pijler van onze jeugdhulpverlening is een fasering in vijf fasen. Jongeren doorlopen het hele traject van fase nul tot en met fase vier. Die aanpak werkt. Onze methode stimuleert, motiveert en daagt de jeugd uit in hun ontdekkingsreis naar ‘hun nieuwe ik’. De toleranties voor ongewenst gedrag zijn klein, jongeren maken nooit de dienst uit. Het is de groepsleider die het gedrag voorschrijft en controleert. Daardoor leert een jongere weer wat zijn of haar plek is in het gezin en in de samenleving. Door de goede follow-up, in de vorm van intensieve nazorg, is het succespercentage van Jeugdwerk Nederland veel hoger.

Prikkels beperken

Onderdeel van de aanpak is ook om de mogelijkheden tot communicatie met het ‘thuisfront’ te beperken en het aantal prikkels te beperken. Daarom mogen jongeren in het traject niet worden afgeleid door smartphones, internet, iPads en tv. Het regime is strak: opstaan, eten en werken of naar school. Die structuur hebben cliënten nodig. Maar ook is er tijd om leuke dingen met elkaar te doen. Ook sporten of een ongepland uitstapje maken deel uit van onze behandeling.

Wij wijzen de persoon nooit af

Jeugdwerk Nederland wijst ongewenst gedrag af, niet de persoon zelf. Daarom behouden we altijd het respect richting onze cliënten, ondanks agressie of ander ongewenst gedrag. Iedere jongere verdient een tweede kans. En ook een derde, een vierde desnoods. Als we hen die mogelijkheid niet zouden geven, verliezen ze hun vertrouwen in mensen en de maatschappij. En daarmee in hun eigen toekomst.

© 2017 Jeugdwerk Nederland. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer

Op alle zorg en ondersteuning die wij leveren zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden geven duidelijkheid over wat jij als cliënt en wij als zorgaanbieder van elkaar kunnen verwachten. Wil je meer weten over de algemene voorwaarden? Klik dan hier.

Gerealiseerd door Kiem Online