There is no content to display.

“Onaangepast gedrag wijzen we af, jou als persoon echter nooit.”

VOOR WIE

Welke jongeren kunnen bij ons terecht?

Jeugdwerk Nederland richt zich op kinderen, jongeren en jong volwassenen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het gaat in veel gevallen om jongeren met een stoornis in het autismespectrum: ADHD, ADD, ODD, MCDD, Asperger, klassiek autisme, een angststoornis of hechtingsproblemen. Een tweede doelgroep zijn jongeren met verslavingsproblemen. Dan gaat het niet alleen om verslaving aan alcohol of drugs, maar ook die aan gokken of gaming. Ook licht verstandelijk gehandicapte jongeren kunnen bij Jeugdwerk Nederland terecht.

Altijd zijn het jongeren die al veel hebben meegemaakt. Thuis zijn ze niet te hanteren, op school passen ze niet in de structuur. Verslaving aan drugs en alcohol en crimineel gedrag zijn in zo’n situatie nooit ver weg. Meisjes lopen weer het risico in handen te komen van loverboys. Gedragsproblemen zijn de oorzaak.

Leeftijden

Jeugdwerk Nederland kan al vanaf een leeftijd van 16 jaar met kinderen en jongeren aan de slag. Wel verschilt de begeleiding per leeftijdscategorie. De jongste cliënten verblijven meestal in de eigen thuissituatie en worden ambulant begeleid. Vanaf een leeftijd van 18 jaar ligt de stap naar opvang met 24-uurs zorg voor de hand. Daarvoor zijn diverse opvanglocaties in heel Nederland, voorhanden. Doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid. In de regel is een termijn van drie tot vier jaar hiervoor voldoende. Jongeren die eraan toe zijn kunnen stap zetten naar zelfstandig wonen, met ambulante begeleiding.

Uitzonderingen

Jeugdwerk Nederland hanteert ruime toelatingsnormen. We kennen echter ook een aantal uitzonderingen:

  • jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan zware mishandeling
  • jongeren die zijn veroordeeld voor TBS
  • jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan zedenmisdrijven

Informatie voor u als ouder(s)

Jeugdwerk Nederland ondersteunt ouders door kinderen met een gedragsstoornis tijdelijk opvang te bieden. Heeft u een kind waarvan de begeleiding u boven het hoofd groeit? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jeugdwerk Nederland. De eerste stap is een intakegesprek in de thuissituatie. Aan de hand van uw hulpvraag kunnen we ter plekke goed inschatten of begeleiding via Jeugdwerk Nederland zinvol is.

Is het antwoord op die vraag ‘ja’, dan kunnen we over het algemeen snel schakelen. De tijd die verstrijkt tot de daadwerkelijke opvang, kan daardoor beperkt blijven. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen in onze woonlocaties kan het enkele dagen tot enkele weken duren. Jeugdwerk Nederland breidt het aantal woonlocaties nog altijd uit om ernaar te streven dat de begeleiding snel kan starten.

Bekostiging

De aangeboden hulpverlening van de Jeugdwerk Nederland wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet, WLZ, WMO en Zorgverzekeringwet. Momenteel is dit alleen nog mogelijk door middel van een  persoonsgebonden Budget (PGB). Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

© 2017 Jeugdwerk Nederland. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer

Op alle zorg en ondersteuning die wij leveren zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden geven duidelijkheid over wat jij als cliënt en wij als zorgaanbieder van elkaar kunnen verwachten. Wil je meer weten over de algemene voorwaarden? Klik dan hier.

Gerealiseerd door Kiem Online