There is no content to display.

“Onaangepast gedrag wijzen we af, jou als persoon echter nooit.”

ORGANISATIE

Een uitgebreid team van betrokken specialisten

Jeugdwerk Nederland is in 2010 gestart en opgericht door ervaren en bevlogen professionals in de jeugdhulpverlening. Professionals ook, die constateerden dat de gangbare aanpak in de jeugdzorg steeds minder vaak resultaat oplevert. In die verkokerde structuren kunnen nieuwe ideeën meestal op weinig enthousiasme rekenen. Daarom is de stap gezet naar een eigen organisatie, Jeugdwerk Nederland, om die visie in praktijk te kunnen brengen.

Groot netwerk

Jeugdwerk Nederland heeft inmiddels een groot netwerk van partners die ons ondersteunen. Hierdoor kunnen we slagvaardig en deskundig reageren op hulpvragen, ook die van heel specifieke aard. Alle partners die zich hebben aangesloten, zijn geselecteerd op deskundigheid en ervaring in de zorg. Net als wij beschikken onze contacten over de mentaliteit, de kennis en de motivatie om jongeren op een andere, effectievere wijze te begeleiden. Daardoor staan we voor een uniforme behandeling, in het belang van de jongeren voor wie we het doen.

BIG geregistreerde specialisten

big-geregistreerd-psycholoogZoals eerder aangegeven heeft Jeugdwerk Nederland een uitgebreid team van betrokken specialisten. Zo beschikken wij ook over een BIG geregistreerde psychologe, psychiater en O&G (Obstetrie en Gynaecologie) Verpleegkundige. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse databank, waarin een aantal erkende gezondheidswerkers staan ingeschreven. Het register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener en is door iedereen te raadplegen.

© 2017 Jeugdwerk Nederland. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer

Op alle zorg en ondersteuning die wij leveren zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden geven duidelijkheid over wat jij als cliënt en wij als zorgaanbieder van elkaar kunnen verwachten. Wil je meer weten over de algemene voorwaarden? Klik dan hier.

Gerealiseerd door Kiem Online