There is no content to display.

“Onaangepast gedrag wijzen we af, jou als persoon echter nooit.”

DIENSTEN

De diensten die Jeugdwerk Nederland u kan leveren hebben betrekking op:

  • Beschermd of begeleid wonen
  • Oefenhuis
  • Ambulante begeleiding
  • Nazorg
  • Overige diensten
  • Wonen

Beschermd of begeleid wonen?

De basis van de aanpak van Jeugdwerk Nederland schuilt in de formule van begeleid wonen. Verspreid over een aantal locaties in Nederland hebben we inmiddels verschillende woonlocaties voorhanden. Het zijn normale woonhuizen, die zijn ingericht voor 24-uurs opvang. Per locatie is vier bewoners het maximum. Daardoor kunnen we optimale prikkelarme omstandigheden waarborgen voor elke bewoner. Er is permanent toezicht van een medewerker van Jeugdwerk Nederland.

Oefenhuis

Het oefenhuis is een gemeenschapshuis van Jeugdwerk Nederland. Hier kunnen jongeren die dit nodig hebben gedoseerd wennen aan een andere omgangsvorm en aan een zekere vorm van vrijheid, terwijl de zorg behouden blijft. Het oefenhuis is slechts een tijdelijke tussenstap. In het oefenhuis worden er allerlei praktische vaardigheden geoefend en krijgen jongeren de mogelijkheid om deze vaardigheden te oefenen. Na verloop van tijd kan bij een positieve evaluatie de stap gezet worden naar volledig zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.

Vaste structuur

In de eigen opvanglocaties geldt een vaste structuur. Een vaste tijd om op te staan, per dag niet meer dan tien minuten gebruikmaken van de smartphone, geen internet of onder toezicht, indien internetgebruik voor schooldoeleinden vereist is. Contacten met vrienden en vriendinnen mogen slechts beperkt worden onderhouden. Op ongewenst gedrag staan sancties. Ook hebben alle bewoners huishoudelijke taken: bijvoorbeeld schoonmaken, eten klaarmaken, de tuin onderhouden.

Team van begeleiders

Een team van gespecialiseerde behandelaars staat klaar om hen intensief te begeleiden. In de woonhuizen met 24 uurs opvang is altijd een begeleider aanwezig. De regels voor de jongeren zijn heel duidelijk. Die combinatie van structuur en intensieve begeleiding levert uitstekende resultaten op, temeer omdat de jongeren uit de eigen thuissituatie worden gehaald. Ze komen dus niet snel in de verleiding om weer in hun eigen fouten te vervallen.

Ambulante begeleiding

Thuis of zelfstandig blijven wonen met zorg

Ook biedt Jeugdwerk Nederland cliënten de mogelijkheid hen te begeleiden als zij thuis wonen of op zichzelf wonen. In sommige gevallen zijn kinderen gewoonweg nog te jong om op te nemen in een 24-uurs opvanglocatie. Dan kan ambulante begeleiding een uitstekend alternatief zijn. Dat geldt ook voor jongeren die de 24-uurs setting zij ontgroeid, maar nog wel een steun in de rug nodig hebben. Driemaal per week – indien nodig vaker – krijgt de cliënt bezoek van zijn of haar vaste medewerker van Jeugdwerk Nederland.

Tijdens die gesprekken worden de ervaringen van de afgelopen dagen intensief geëvolueerd. Wat ging er goed? En wat kan er beter? Door die reflectie op het eigen gedrag leren cliënten stap voor stap. En is er aanvullende zorg nodig? Dan is het contact met gespecialiseerde behandelaars uit het netwerk van Jeugdwerk Nederland snel genoeg gelegd.

Nazorg

Intensieve nazorg als follow-up

Als jongeren eenmaal afscheid nemen van onze woonlocaties, begint het nazorgtraject. Ook die is veel intensiever dan de werkwijze die andere instanties hanteren. De eerste vier weken bezoeken we cliënten dagelijks in hun nieuwe woonomgeving of in het eigen gezin. Is de noodzaak er om die termijn te verlengen, dan bestaat die mogelijkheid. Jongeren kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen als zij vragen of problemen hebben. Dat kan zelfs 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Pas als cliënten hun eigen leven weer op orde hebben, neemt de intensiteit van de begeleiding af. Het is vooral de nazorg die het effect van de behandeling bepaalt. Eenmaal thuis of zelfstandig dreigt het risico dat jongeren weer snel in hun oude gedrag vervallen. Daarom is Jeugdwerk Nederland er altijd voor zijn cliënten.

Overige diensten

Ondersteunende diensten

Tijdens de behandeling biedt Jeugdwerk Nederland een scala aan diensten aan. Per cliënt wordt bekeken waar er behoefte aan is. Dat kan bijvoorbeeld een sportieve activiteit zijn, als uitlaatklep voor agressie.

Jeugdwerk Nederland heeft ook specifieke diensten om jongeren de stap te laten zetten naar beschermd of begeleid wonen. Ook voor ouders en gezinnen is er begeleiding op maat. Om jongeren aan een baan te helpen, zijn weer andere diensten voorhanden, zoals arbeidstraining en re-integratietrajecten. Voorlichting voor scholen behoort ook tot de mogelijkheden. Het complete pakket aan diensten zorgt ervoor dat per cliënt een behandeling op maat kan worden samengesteld.

© 2017 Jeugdwerk Nederland. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer

Op alle zorg en ondersteuning die wij leveren zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden geven duidelijkheid over wat jij als cliënt en wij als zorgaanbieder van elkaar kunnen verwachten. Wil je meer weten over de algemene voorwaarden? Klik dan hier.

Gerealiseerd door Kiem Online