There is no content to display.

“Onaangepast gedrag wijzen we af, jou als persoon echter nooit.”

Welkom op de website van Jeugdwerk Nederland

Tijd voor een nieuwe visie op jeugdhulpverlening

Maassluis buiten (0)

Bij veel kinderen en jongeren gaat het ‘ergens’ mis op de weg naar volwassenheid. Bijvoorbeeld doordat er een stoornis is gediagnosticeerd in het autisme-spectrum of ADHD, ODD, borderline. Of omdat ze licht verstandelijk gehandicapt zijn of een verslaving hebben. Daardoor zijn ze moeilijk opvoedbaar. In de omgang op school, thuis en met vriendjes ontstaan langzaam maar zeker problemen. Als er niet op tijd wordt ingegrepen, worden die problemen alleen maar groter. Daarom is Jeugdwerk Nederland er.

Een andere manier

We zijn gespecialiseerd in jeugdhulp, maar niet op de traditionele manier. Jeugdwerk Nederland hanteert een unieke methodiek, ontstaan vanuit eigen kennis en ervaring. Met die methodiek slagen we erin om jongeren weer toekomst te geven in de maatschappij. Zelfs jongeren met moeilijk tot zeer moeilijk gedrag. Door hen tijdelijk op te vangen in projecten met 24 uur beschermd wonen of begeleid wonen, bieden we hen alle begeleiding die zij nodig hebben.

Twee vormen van opvang

Jeugdwerk Nederland biedt op twee manieren begeleiding aan:

  • 24 uurs beschermd wonen. Verspreid over Nederland beschikken we over eigen woonhuizen, die van alle gemakken zijn voorzien. Jongeren krijgen er hun eigen kamer en gaan overdag naar school of naar hun werk.
  • Ambulante begeleiding. Bij ambulante begeleiding blijven jongeren zelfstandig wonen, maar kunnen ze wel rekenen op intensieve aandacht. Minimaal driemaal per week worden zij bezocht door een medewerker van Jeugdwerk Nederland. Die bespreekt de gang van zaken met de jongere en is er om eventuele vragen te beantwoorden. Deze vorm van begeleiding is vooral geschikt voor jongeren die al wat ouder zijn: vanaf 18 jaar. Jongeren die in een 24 uurs beschermd wonen project verblijven, kunnen via de ambulante begeleiding de stap maken naar het op eigen benen staan.

© 2017 Jeugdwerk Nederland. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer

Op alle zorg en ondersteuning die wij leveren zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden geven duidelijkheid over wat jij als cliënt en wij als zorgaanbieder van elkaar kunnen verwachten. Wil je meer weten over de algemene voorwaarden? Klik dan hier.

Gerealiseerd door Kiem Online